Toveri

Finnish Spitz

Ch Toveri Tassi

22/11/1977

'Tassi'